Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

17-01-2019 r.

Druki do pobrania

Zaświadczenie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Zaświadczenie do świadczenia „Za Życiem”

Karta Dużej Rodziny: