Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracowników: 30.01.2019
do obsadzenia 2 stanowiska pracowników socjalnych
oraz 1 stanowisko na zastępstwo na okres 1 roku.

Klauzula informacyjna RODO.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie zapis ustawy o Karcie Dużej Rodziny dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny wszystkim rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje dzieci. 16.01.2019

Rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin 12.09.2018

Wnioski na nowy okres zasiłkowy12.09.2018


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Radca Prawny12.12.2018
  21.12.2018 informacja o wynikach naboru.