Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

Zakończone:

Zapytanie ofertowe na: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Błonie w 2019 roku 02.01.2019
  17.01.2019 informacja o unieważnieniu przetargu.

Zapytanie ofertowe na: świadczenie w 2019 roku usług pogrzebowych na zlecenie OPS Błonie12.12.2018
  17.01.2019 informacja o rozstrzygnięciu przetargu.

Przetarg na: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Błonie w 2019 roku 10.12.2018
  21.12.2018 informacja o rozstrzygnięciu przetargu.

Zapytanie ofertowe na: prowadzenie schroniska dla bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Błonie w 2019 roku12.12.2018
  21.12.2018 informacja o wyborze oferty.