Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

16-11-2018 r.

Obowiązki informacyjne wynikające z art.13 RODO