Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

aktualizacja 21-02-2020 r.

Terminy wypłat świadczeń

zasiłki stałe10 stycznia 2020 r.
zasiłki pielęgnacyjne10 lutego 2020 r.
Fundusz Alimentacyjny21 lutego 2020 r.
23 marca 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
22 maja 2020 r.
22 czerwca 2020 r.
22 lipca 2020 r.
21 sierpnia 2020 r.
22 września 2020 r.
Świadczenia Rodzinne 21 lutego 2020 r.
z programu 500+21 lutego 2020 r.
z programu Dobry Start13 wrzesnia 2019 r.- tylko wypłata gotówkowa w kasie OPS Błonie