Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

aktualizacja 12-09-2019 r.

Terminy wypłat zasiłków

zasiłki stałe8 marca 2019 r.
zasiłki pielęgnacyjne9 lipca 2019 r.
Fundusz Alimentacyjny22 sierpnia 2019 r.
23 września 2019 r.
Świadczenia Rodzinne 22 sierpnia 2019 r.
z programu 500+22 sierpnia 2019 r.- z decyzji na okres zasiłkowy 2018/2019
z programu Dobry Start13 wrzesnia 2019 r.- tylko wypłata gotówkowa w kasie OPS Błonie