Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

aktualizacja 17-04-2019 r.

Terminy wypłat zasiłków

zasiłki stałe8 marca 2019 r.
zasiłki pielęgnacyjne9 maja 2019 r.
Fundusz Alimentacyjny 23 kwietnia 2019 r.
22 maja 2019 r.
21 czerwca 2019 r.
22 lipca 2019 r.
22 sierpnia 2019 r.
23 września 2019 r.
Świadczenia Rodzinne 18 kwietnia 2019 r.
z programu 500+18 kwietnia 2019 r.
z programu Dobry Start22 listopada 2018 r.