Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

aktualizacja 5-07-2019 r.

Terminy wypłat zasiłków

zasiłki stałe8 marca 2019 r.
zasiłki pielęgnacyjne9 lipca 2019 r.
Fundusz Alimentacyjny22 lipca 2019 r.
22 sierpnia 2019 r.
23 września 2019 r.
Świadczenia Rodzinne 21 czerwca 2019 r.
z programu 500+21 czerwca 2019 r.
z programu Dobry Start22 listopada 2018 r.