Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

aktualizacja 6-11-2019 r.

Terminy wypłat zasiłków

zasiłki stałe8 marca 2019 r.
zasiłki pielęgnacyjne8 listopada 2019 r.
Fundusz Alimentacyjny22 października 2019 r.
22 listopada 2019 r.
12 grudnia 2019 r.
22 stycznia 2020 r.
21 lutego 2020 r.
23 marca 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
22 maja 2020 r.
22 czerwca 2020 r.
22 lipca 2020 r.
21 sierpnia 2020 r.
22 września 2020 r.
Świadczenia Rodzinne 22 października 2019 r.
z programu 500+22 października 2019 r.(gotówka).
z programu Dobry Start13 wrzesnia 2019 r.- tylko wypłata gotówkowa w kasie OPS Błonie