Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

aktualizacja 13-12-2018 r.

Terminy wypłat zasiłków

zasiłki pielęgnacyjne11 lutego 2019 r.
Fundusz Alimentacyjny22 listopada 2018 r.
12 grudnia 2018 r.
22 stycznia 2019 r.
22 lutego 2019 r.
22 marca 2019 r.
22 kwietnia 2019 r.
22 maja 2019 r.
21 czerwca 2019 r.
22 lipca 2019 r.
22 sierpnia 2019 r.
23 września 2019 r.
Świadczenia Rodzinne 21 marca 2019r.
z programu 500+21 marca 2019 r.
z programu Dobry Start22 stycznia 2019 r.