Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

aktualizacja 3-01-2020 r.

Terminy wypłat świadczeń

zasiłki stałe10.01.2020 r.
zasiłki pielęgnacyjne10 stycznia 2020 r.
Fundusz Alimentacyjny22 stycznia 2020 r.
21 lutego 2020 r.
23 marca 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
22 maja 2020 r.
22 czerwca 2020 r.
22 lipca 2020 r.
21 sierpnia 2020 r.
22 września 2020 r.
Świadczenia Rodzinne 17 grudnia 2019 r.
z programu 500+16 grudnia 2019 r.- gotówka; przelewy sukcesywnie od poniedziałku
z programu Dobry Start13 wrzesnia 2019 r.- tylko wypłata gotówkowa w kasie OPS Błonie