Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

22.03.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu informuje, że realizuje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł dla osób które przekroczyły granicę Ukrainy z Polską po 24 lutego 2022 r. Wnioski przyjmujemy w poniedziałki od 10 do 18 oraz środy i piątki od 8 do 16 w tymczasowej siedzibie Ośrodka tj. stadion miejski KS Błonianka, ul. Legionów 3 a, 1 piętro.

Prosimy aby wnioski były (w miarę możliwości) wypełnione, wyraźnie, drukowanymi, polskimi literami. Mile widziane aby przyjść z osobą u której Państwo tymczasowo przebywają lub z inną osobą posługującą się językiem polskim. Bardzo ważne aby we wniosku podany był nr telefonu i / lub adres e-mail tak aby była możliwość kontaktu z Państwem w przypadku ewentualnej wypłaty świadczenia.

Preferowany sposób wypłaty to przelew bankowy.

Jedynym warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie nr PESEL nadanego nie wcześniej niż 16.03.2022 r. na którym widnieje informacja że "osoba posiada status UKR".

Uchodźcy wojenni mogą również składać wnioski o świadczenia rodzinne na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Szczegóły w sekcji Świadczeń OPS.

Ukraina Центр Соціального Захисту у Блоні повідомляє, що надає одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих для осіб, які перетнули кордон України з Польщею після 24 лютого 2022 року. Заявки приймаємо в понеділок з 10:00 до 18:00 та в середу та п’ятницю з 8:00 до 16:00 у тимчасовому місцезнаходження Центру, тобто на муніципальному стадіоні імені К. С. Блонянка, вул. Легіонів 3 а, 1 пов.

Будь ласка, заповнюйте заявки (якщо можливо) чітко, друкованими літерами, польською мовою. Ви можете прийти з особою, у якої ви тимчасово перебуваєте, або з іншою особою, яка володіє польською мовою. Дуже важливо, щоб у заявці був номер телефону та/або адреса електронної пошти, щоб можна було зв’язатися з вами у разі можливої виплати пільги.

Переважним способом виведення є банківський переказ.

Єдина умова для подачі заяви – наявність номера PESEL, виданого не раніше 16 березня 2022 року, з інформацією про те, що «особа має статус UKR».

Військові біженці також можуть подавати заяви на отримання сімейної допомоги на умовах, визначених Законом про сімейні допомоги. Детальна інформація в відділі Допомог соціальних.


Szanowni Państwo, 16.03.2022 r.

Poniżej znajduje się wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób które przekroczyły granicę Ukrainy i przybyły na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r.:

wniosek o wypłatę (aktualizacja wniosku 21.03.2022 r.)

Informujemy, że Ośrodek przygotowuje się do obsługi świadczenia.

O terminie przyjmowania wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Błoniu i dokładnym adresie / punkcie przyjmowania wniosków poinformujemy w odrębnej informacji.

Przypominamy, że warunkiem który musi być spełniony przy złożeniu wniosku o wypłatę świadczenia jednorazowego jest:

Ukraina Шановні Клієнти,

Нижче наведено заявку на виплату одноразової грошової допомоги особам, які перетнули кордон України та прибули на польську територію після 24 лютого 2022 р.

заявка на виплату (оновлення заявки 21.03.2022 r.)

Повідомляємо, що Центр готується до обслуговування пільг.

Про дату прийому заявок в центрі соціальної допомоги в блоні і точній адресі / пункті прийому заявок ми повідомимо в окремій інформації.

Нагадуємо, що умова, яка повинна бути виконана при подачі заяви на виплату одноразової допомоги: