Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie
Administracjatel./fax: +48 22 721-11-07
Kierownik: Anna Fuglewicz
Główna Ksiegowa: Katarzyna Paska

Kancelariatel./fax:+48 22 721-11-31
e-mail: kancelaria_ops@opsblonie.pl
elektroniczna skrytka podawcza e-PUAP:/opsblonie/SkrytkaESP

Księgowość, Kadrytel.+48 22 721-11-31 w.25
e-mail: ksiegowosc@opsblonie.pl