Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

ostatnia aktualizacja 03-11-2022 r.

Druki do pobrania

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dodatek Osłonowy w 2022 r.

Dodatek węglowy.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Zaświadczenie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Zaświadczenie do świadczenia „Za Życiem”

Karta Dużej Rodziny: