Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

2-01-2020 r.

Druki do pobrania

Wniosek o świadczenie 500 plus obowiązujący od lipca 2019 r.

Zaświadczenie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Zaświadczenie do świadczenia „Za Życiem”

Karta Dużej Rodziny: