Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

ostatnia aktualizacja 2-05-2022 r.

Druki do pobrania

Dodatek Osłonowy w 2022 r.

Zaświadczenie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Zaświadczenie do świadczenia „Za Życiem”

Karta Dużej Rodziny: