Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenia na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi w gminie Błonie. 17.07.2020 r.


OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 29.06.2020 r.

1 lipca rusza nabór wniosków elektronicznych o świadczenie „Dobry start”, zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Ważną informacją jest to, że nie będzie trzeba składać wniosków o 500+, ponieważ świadczenia przyznane w ubiegłym roku będą wypłacane aż do 31 maja 2021 r. Nabór nowych wniosków o 500+ rozpocznie się dopiero od 1 lutego 2021 r.
Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku ze zmianą sposobu sprawowania opieki nad dziećmi.

Jak złożyć wniosek elektronicznie:

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski papierowe na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz Dobry start. Jednak z uwagi na wciąż istniejące realne zagrożenie koronawirusem i trudny do przewidzenia rozwój sytuacji epidemiologicznej, zachęcamy Państwa do składania wniosków przez internet, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

W tym roku nie składamy wniosków na świadczenie wychowawcze 500+

Szczegółowe informacje o dokumentach dołączanych do wniosku. >>>

KRYTERIA DO ŚWIADCZEŃ NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021:

ŚWIADCZENIA BEZ KRYTERIUM:

* gdy jest dziecko niepełnosprawne w składzie rodziny
** dotyczy świadczeń przyznawanych od 1 października 2020r.


Przekazujemy poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w epidemii koronawirusa COVID-19. 15.05.2020 r.

UWAGA! Osoby, którym po 31.01.2020 r. skończyła się wypłata świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności i złożyły już wniosek do orzecznictwa o kontynuację orzeczenia prosimy o kontakt telefoniczny z sekcją świadczeń tel. 22 721 04 88 ponieważ istnieje możliwość kontynuacji wypłaty świadczeń na podstawie art. 15 H ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 03.04.2020 r.


Zarządzenie kierownika Ośrodka o ograniczeniu działalności w związku z ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa. 23.03.2020 r.

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do komunikatu Burmistrza Błonia oraz z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, w trosce o zdrowie klientów i pracowników wprowadzamy ograniczenia kontaktów osobistych z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
W budynku Ośrodka maksymalnie ograniczamy swobodne poruszanie się klientów.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP w godzinach pracy OPS.
Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.
Liczymy na wyrozumiałość mieszkańców.

Wnioski przez internet

Wnioski o zasiłek rodzinny i dodatki, Becikowe, Kosiniakowe, Fundusz alimentacyjny, 500 plus można złożyć elektronicznie wraz ze skanem dokumentów, niezbędnych do przyznania świadczenia. Są dwa sposoby, aby to zrobić: za pośrednictwem banku (wnioski o 500 plus) i portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl lub platformy e-PUAP https://epuap.gov.pl.

Prosimy o zgłaszanie osób samotnych, starszych, potrzebujących pomocy np. w kwestii zrobienia zakupów pod numery telefonów:

22 721-11-31, 22 721-11-07

Sekcja Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu pracuje w trybie wewnętrznym do odwołania. 13.03.2020 r.

Uwaga! Informacja o pomocy na jaką moga liczyć osoby podlegające kwarantannie. 20.03.2020 r.


W obecnej sytuacji sugerujemy również zmianę formy wypłaty z gotówkowej na przelew.
Zmiany można dokonać osobiście lub przez platformę e-Puap.

Instrukcja zmiany przez e-Puap.

itd. kontynuować wg podpowiedzi programu.

Powyższa procedura wymaga posiadania aktywnego Profilu Zaufanego. 12.03.2020 r.


OGŁOSZENIE !!!!

Jeśli zauważyłaś/eś w swoim najbliższym otoczeniu (na klatce schodowej, w altance śmietnikowej, na terenach działkowych itp.)
osobę bezdomną, starszą, zagubioną uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu następującym instytucjom:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
    ul. Wyszyńskiego 13, tel. 22 721 11 31
  2. Straż Miejska w Błoniu,
    Jana Pawła II 2, tel. 22 725 46 46
  3. Komisariat Policji w Błoniu,
    Jana Pawła II 2, tel. 22 725 49 97

Informujemy jednocześnie , że najbliższe schroniska dla osób bezdomnych to:


INFORMACJA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 30.09.2019

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019. 10.07.2019

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁONIU informuje,25.06.2019
że wnioski o:

na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 wydawane będą od 1 lipca 2019 r. w pok. 5 i 7.
Wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 r. w pok.7.

Wnioski drogą elektroniczną można składać od 1 lipca 2019 r.

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r. - bez kryterium dochodowego 13.06.2019

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie zapis ustawy o Karcie Dużej Rodziny dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny wszystkim rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje dzieci. 16.01.2019

Rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin 12.09.2018

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 12.09.2018