Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. finansowo - ksiegowych. 02.12.2021 r.
poniżej wzory dokumentów:

OPS w Błoniu ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych i higienicznych do ośrodka w 2022 r.02.12.2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu informuje o programie "Posiłek w domu i szkole". 30.11.2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zabudowy pokoju socjalnego (kuchni) oraz szafek gospodarczych w łazienkach. 26.11.2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu ponownie ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego świadczenie usług pogrzebowych na terenie gminy i miasta Błonie. 24.11.2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenia na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi w gminie Błonie. 13.08.2021 r.


OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 27.07.2021 r.

Od 1 lipca trwa nabór wniosków elektronicznych o zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Jak złożyć wniosek elektronicznie:

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski papierowe na świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego

KRYTERIA DOCHODOWE DO ŚWIADCZEŃ NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022:

Zasiłek Rodzinny i dodatki - 674 zł na osobę
lub - 764 zł na osobę gdy w składzie rodziny jest dziecko niepełnosprawne

Fundusz Alimentacyjny - 900 zł na osobę
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE) – 1922 zł na osobę
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy – 764 zł na osobę

ŚWIADCZENIA BEZ KRYTERIUM:


UWAGA! Zmiany w programie "Dobry Start" (300+)30.06.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegóły tutaj.


Świadczenie 500+ - okres zasiłkowy 2021/2022 21.01.2021 r.

Od 1 lutego 2021 roku rusza zgodnie z ustawą nabór wniosków elektronicznych o świadczenie wychowawcze „500+” na okres zasiłkowy 2021/2022 (czerwiec 2021-maj 2022).

Uwaga: w systemach elektronicznych od 1 lutego 2021 roku będą dostępne dwa wnioski:

Zalecamy zwrócić uwagę na jaki okres składa się wniosek.

Wnioski elektronicznie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” można składać poprzez:

Wnioski tradycyjne (papierowe) o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 (czerwiec 2021-maj 2022) można składać zgodnie z ustawą dopiero od 1 kwietnia 2021 roku.


Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu przystąpił i realizuje Program „Wspieraj Seniora”. Szczegółowe informacje oraz zasady udzielania pomocy osobom pow. 70 roku życia znajdziecie Państwo w ulotce informacyjnej znajdującej się tutaj. 27.10.2020 r.

Sekcja Świadczeń przypomina iż od października 2020 r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy w Funduszu Alimentacyjnym (aby otrzymać świadczenie za październik należ złożyć wniosek do końca października).
Od listopada 2020r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych, w celu kontynuacji wypłaty świadczeń należy złożyć nowe wnioski. 21.10.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenia na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi w gminie Błonie. 17.07.2020 r.


Przekazujemy poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w epidemii koronawirusa COVID-19. 15.05.2020 r.


Szanowni Państwo 23.03.2020 r.

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, w trosce o zdrowie klientów i pracowników wprowadzamy ograniczenia kontaktów osobistych z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
W budynku Ośrodka maksymalnie ograniczamy swobodne poruszanie się klientów.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP w godzinach pracy OPS.
Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.
Liczymy na wyrozumiałość mieszkańców.

Wnioski przez internet

Wnioski o zasiłek rodzinny i dodatki, Becikowe, Kosiniakowe, Fundusz alimentacyjny, 500 plus można złożyć elektronicznie wraz ze skanem dokumentów, niezbędnych do przyznania świadczenia. Są dwa sposoby, aby to zrobić: za pośrednictwem banku (wnioski o 500 plus) i portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl lub platformy e-PUAP https://epuap.gov.pl.

Prosimy o zgłaszanie osób samotnych, starszych, potrzebujących pomocy np. w kwestii zrobienia zakupów pod numery telefonów:

22 721-11-31, 22 721-11-07

Sekcja Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu pracuje w trybie wewnętrznym do odwołania. 13.03.2020 r.

Uwaga! Informacja o pomocy na jaką moga liczyć osoby podlegające kwarantannie. 20.03.2020 r.


W obecnej sytuacji sugerujemy również zmianę formy wypłaty z gotówkowej na przelew.
Zmiany można dokonać osobiście lub przez platformę e-Puap.

Instrukcja zmiany przez e-Puap.

itd. kontynuować wg podpowiedzi programu.

Powyższa procedura wymaga posiadania aktywnego Profilu Zaufanego. 12.03.2020 r.


OGŁOSZENIE !!!!

Jeśli zauważyłaś/eś w swoim najbliższym otoczeniu (na klatce schodowej, w altance śmietnikowej, na terenach działkowych itp.)
osobę bezdomną, starszą, zagubioną uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu następującym instytucjom:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
    ul. Wyszyńskiego 13, tel. 22 721 11 31
  2. Straż Miejska w Błoniu,
    Jana Pawła II 2, tel. 22 725 46 46
  3. Komisariat Policji w Błoniu,
    Jana Pawła II 2, tel. 22 725 49 97

Informujemy jednocześnie , że najbliższe schroniska dla osób bezdomnych to:


INFORMACJA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 30.09.2019

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r. - bez kryterium dochodowego 13.06.2019

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie zapis ustawy o Karcie Dużej Rodziny dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny wszystkim rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje dzieci. 16.01.2019

Rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin 12.09.2018