Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie
Pracownicy socjalni: tel./fax: +48 22 725-34-08
Joanna Jaśkowska
Renata Korczak-Bajkowska

Psycholog – Terapeuta
Jerzy Patokatel./fax: +48 725-34-08
Godziny przyjęć:poniedziałek: 10:00 - 18:00
wtorek: 09:00 - 15:00
czwartek: 09:00 - 15:00

Klub Senioratel. +48 22 722-24-47
Kierownik: Irena Waśniewska