Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

aktualizacja 7.09.2022 r.

Terminy wypłat świadczeń

DODATKI OSŁONOWE..... 2022 r.
Zasiłki stałe9 września 2022 r.
Zasiłki pielęgnacyjne9 września 2022 r.
Fundusz Alimentacyjny22 września 2022 r.
Świadczenia Rodzinne 9 września 2022 r.

W celu załatwienia spraw sugerujemy kontakt mailowy, telefoniczny oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP w godzinach pracy OPS.
Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski przez internet

Wnioski o zasiłek rodzinny i dodatki, Becikowe, Kosiniakowe, Fundusz alimentacyjny, 500 plus można złożyć elektronicznie wraz ze skanem dokumentów, niezbędnych do przyznania świadczenia. Są dwa sposoby, aby to zrobić: za pośrednictwem banku (wnioski o 500 plus) i portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl lub platformy e-PUAP https://epuap.gov.pl.


W obecnej sytuacji sugerujemy również zmianę formy wypłaty z gotówkowej na przelew. Zmiany można dokonać osobiście lub przez platformę e-Puap.

Instrukcja zmiany przez e-Puap.

itd. kontynuować wg podpowiedzi programu.

Powyższa procedura wymaga posiadania aktywnego Profilu Zaufanego. 12.03.2020 r.