Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

aktualizacja 06-04-2020 r.

Terminy wypłat świadczeń

zasiłki stałe10 stycznia 2020 r.
zasiłki pielęgnacyjne 7 maja 2020 r. przelewy i poczta,8 maja 2020r.- gotówka wypłata od 11:30
Fundusz Alimentacyjny22 kwietnia 2020 r.- gotówka i przelewy
22 maja 2020 r.
22 czerwca 2020 r.
22 lipca 2020 r.
21 sierpnia 2020 r.
22 września 2020 r.
Świadczenia Rodzinne 7 maja 2020 r.
- przelewy, 8 maja 2020r. gotówka wypłata od 11:30
z programu 500+7 maja 2020 r. - przelewy,8 maja 2020r.- gotówka wypłata od 11:30W obecnej sytuacji sugerujemy również zmianę formy wypłaty z gotówkowej na przelew.
Zmiany można dokonać osobiście lub przez platformę e-Puap.

Instrukcja zmiany przez e-Puap.

itd. kontynuować wg podpowiedzi programu.

Powyższa procedura wymaga posiadania aktywnego Profilu Zaufanego. 12.03.2020 r.