Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

< Powrót

aktualizacja 10-12-2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu ogłasza przetarg usługi opiekuńcze na terenie Miasta i Gminy Błonie w 2019 roku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagane w ofercie wzory załączników

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Istotne postanowienia umowy
  3. Wzór wykazu usług
  4. Wzór Formularza ofertowego

< Powrót