Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

Zakończone:

Przetarg na świadczenie SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH (SUO) w 2020 roku dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w gminie Błonie w miejscu ich zamieszkania.13.12.2019 r.
30.12.2019 r. Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty.

Przetarg na dostawy w 2020 roku mat. biurowych, higienicznych do OPS w Błoniu.13.12.2019 r.

30.12.2019 r. Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty.

Przetarg na dostawy w 2020 roku mat. eksploatacyjnych (tonery, tusze, taśmy) do OPS w Błoniu.13.12.2019 r.

30.12.2019 r. Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe na: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Błonie w 2019 roku 02.01.2019
17.01.2019 informacja o unieważnieniu przetargu.

Zapytanie ofertowe na: świadczenie w 2019 roku usług pogrzebowych na zlecenie OPS Błonie12.12.2018
17.01.2019 informacja o rozstrzygnięciu przetargu.

Przetarg na: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Błonie w 2019 roku 10.12.2018
21.12.2018 informacja o rozstrzygnięciu przetargu.

Zapytanie ofertowe na: prowadzenie schroniska dla bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Błonie w 2019 roku12.12.2018
21.12.2018 informacja o wyborze oferty.