Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

Zakończone:


Zapytanie ofertowe SKO.260.1.2023 dot. świadczenia usługi zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach SUO w 2023 roku 02.02.2023 r.
Załączniki:

07.03.2023 r. Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr PS.261.2.2022 09.12.2022 r.

(2022/BZP 00488495 z dnia 2022-12-09)

Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług opiekuńczych wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w art. 50 ustawy o pomocy społecznej na rzecz i w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Błoniu.
ponizej informacje szczegółowe:

18.01.2023 r. Informacja o o wyniku postępowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenia na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi w gminie Błonie. 13.08.2021 r.

30.12.2022 r. Pozostało bez rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe SKO.260.7.2022 dot. świadczenia w 2023 roku w 2023 roku SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 29.12.2022 r.
Załączniki:

10.01.2023 r. Informacja o unieważnieniu postępowania.

Zapytanie ofertowe SKO.260.6.2022 dot. świadczenia w 2023 roku SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi w gm. Błonie w miejscu ich zamieszkania. 07.12.2022 r.
Załączniki:

29.12.2022 r. Informacja o wyborze oferty (częściowej).

Zapytanie ofertowe SKO.260.5.2022 na dostawy artykułów biurowych w 2023 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu. 30.11.2022 r.
Załączniki:

17.12.2022 r. Informacja o unieważnieniu postępowania.

Zapytanie ofertowe SKO.260.4.2022 dot. dostaw w 2023 roku materiałów eksploatacyjnych (tonery) do OPS w Błoniu. 24.11.2022 r.

15.12.2022 r. Informacja o wyborze oferty.

Zapytanie ofertowe SKO.260.3.2022 dot. usługi sprzątania i utrzymania czystości siedziby OPS w Błoniu w 2023 roku. 24.11.2022 r.

08.12.2022 r. Informacja o wyborze oferty.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi sprzątania i utrzymania czystości siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu mieszczacej się przy ul. Wyszyńskiego 13. 6.04.2022 r.
25.04.2022 r. Informacja o wyborze oferty.
04.05.2022 r. Informacja o zmianie wyboru oferty

Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji i utrzymania sprawności w okresie 2022 / 2023 platformy pionowej typu CIBES LIFT A500, rok produkcji 2021, zinstalowanej w siedzibie Ośrodka. 5.04.2022 r.
22.04.2022 r. Informacja o unieważnieniu postępowania.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU nr K.0160.3.2021 (2021/BZP 00336883 z dnia 2021-12-29)

29.12.2021 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Błonie prowadzonego w formie negocjacji w trybie z wolnej ręki.

Zapytanie ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w gminie Błonie. 10.12.2021 r.
28.12.2021 r. Informacja o wyborze ofert.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr K.0160.2.2021 (2021/BZP 00306301/01 z dnia 2021-12-08) 08.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na zapewnienie usług schronienia dla osób bezdomnych i osób starszych w sytuacjach kryzysowych z terenu gminy Błonie – udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku z usługami opiekuńczymi.

ponizej informacje szczegółowe:

20.12.2021 r. Informacja o unieważnieniu postępowania dot. części 1.
20.12.2021 r. Informacja o wyborze najkorzystniwjszej oferty część 2.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych i higienicznych w 2022 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu. 02.12.2021 r.

17.12.2021 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zabudowy pokoju socjalnego (kuchni) oraz szafek gospodarczych w łazienkach. 26.11.2021 r.
03.12.2021 r. Informacja o unieważnieniu postępowania.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowych mebli biurowych 16.11.2021 r.
22.11.2021 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowych mebli biurowych 09.11.2021 r.
16.11.2021 r. Informacja o unieważnieniu postępowania.

Zapytanie ofertowe na dostawę foteli biurowych i krzeseł 02.11.2021 r.
16.11.2021 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg na usługi opiekuńcze realizowane w roku 2021 na terenie miasta i Gminy Błonie. 15.12.2020 r.

30.12.2020 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

Przetarg na świadczenie SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH (SUO) w 2021 roku. 19.11.2020 r.
09.12.2020 r. Informacja o wyborze ofert

Zapytanie ofertowe na usług SCHRONIENIA Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI w 2021 roku. 19.11.2020 r.
02.12.2019 r. Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty.


Przetarg na świadczenie SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH (SUO) w 2020 roku dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w gminie Błonie w miejscu ich zamieszkania.13.12.2019 r.
30.12.2019 r. Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty.

Przetarg na dostawy w 2020 roku mat. biurowych, higienicznych do OPS w Błoniu.13.12.2019 r.

30.12.2019 r. Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty.

Przetarg na dostawy w 2020 roku mat. eksploatacyjnych (tonery, tusze, taśmy) do OPS w Błoniu.13.12.2019 r.

30.12.2019 r. Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe na: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Błonie w 2019 roku 02.01.2019
17.01.2019 informacja o unieważnieniu przetargu.

Zapytanie ofertowe na: świadczenie w 2019 roku usług pogrzebowych na zlecenie OPS Błonie 12.12.2018
17.01.2019 informacja o rozstrzygnięciu przetargu.

Przetarg na: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Błonie w 2019 roku 10.12.2018
21.12.2018 informacja o rozstrzygnięciu przetargu.

Zapytanie ofertowe na: prowadzenie schroniska dla bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Błonie w 2019 roku 12.12.2018
21.12.2018 informacja o wyborze oferty.