Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

Witamy na stronie informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.

dane kontaktowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie
Regon: 010500887 NIP: 529-128-91-07

UWAGA!
W związku z remontem swojej siedziby Ośrodek od 22 lutego 2021 r. mieści się w lokalizacji:

Centrum Sportu i Rekreacji (Stadion Miejski)
ul. Legionów 3a, 05-870 Błonie

W lokalizacji tymczasowej przyjęcia interesantów odbywają się na I piętrze budynku (schodami na prawo).
W celu wezwania odpowiedniego pracownika umieszczone będą przy biurku dzwonki wzywające.

Przypominamy o OBOWIĄZKU zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu (dozownik dostępny na parterze budynku).

UWAGA!
Wtorek i czwartek są dniami wewnętrznym w sekcji świadczeń, a czwartek jest dniem wewnętrznym w pomocy społecznej.
W POWYŻSZE DNI NIE PRZYJMUJEMY INTERESANTÓW.

Z uwagi na COVID-19 w dniu wypłat nie przyjmujemy interesantów.

W celu załatwienia spraw prosimy, o ile to możliwe, o kontakt mailowy, telefoniczny w godzinach pracy OPS oraz za  pośrednictwem platformy e-PUAP lub portalu Empatia.

adresy e-mail: kancelaria_ops@opsblonie.pl
swiadczeniarodzinne@opsblonie.pl
skrytka e-PUAP: /opsblonie/SkrytkaESP
Tymczasowe telefony kontaktowe:
Pomoc Społeczna: +48 517-198-201
Sekcja Świadczeń: +48 515-404-058

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Andrzej Grzeszczuk. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: a.grzeszczuk@polguard.pl.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu, w tym realizacji Państwa praw.
Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.