Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

Witamy na stronie informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.

dane kontaktowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie
Regon: 010500887 NIP: 529-128-91-07
adresy e-mail: kancelaria_ops@opsblonie.pl
swiadczeniarodzinne@opsblonie.pl
skrytka e-PUAP: /opsblonie/SkrytkaESP
Telefony kontaktowe:
Kierownik: +48 22 721-11-07
Pomoc Społeczna: +48 22 721-11-31
Sekcja Świadczeń: +48 22 721-04-88

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Andrzej Grzeszczuk. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: a.grzeszczuk@polguard.pl.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu, w tym realizacji Państwa praw.
Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.

W nawiązaniu do komunikatu Burmistrza Błonia oraz z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, w trosce o zdrowie klientów i pracowników wprowadzamy ograniczenia kontaktów osobistych z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
Od piątku, 13 marca 2020r. w budynku Ośrodka maksymalnie ograniczamy swobodne poruszanie się klientów.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP w godzinach pracy OPS.